Avui en dia més del 80% de la població te dolor en alguna part de la seva esquena. Com es que està tan extès?

Contractura Physios

Aquest dolor que pot arribar a ser incòmode per la realització de les activitats de la vida quotidiana té un origen variat. Analitzem les seves causes i donem opcions per estalviar-se aquestes dolències a l’esquena.

Causes del mal d’esquena més comuns

En la majoria dels casos, el mal d’esquena té un origen conegut i evitable:

  • Alteracions musculars o lligamentoses
  • Males postures durant un determinat temps o de forma repetitiva
  • Un desordre en la biomecànica del nostre aparell locomotor

Els nostres hàbits, postures,… poden afectar directament al nostre benestar.

Hàbits que afecten al nostre cos

La vida sedentària i la falta d’exercici ens pot portar a l’obesitat que repercutirà en el repartiment de càrregues en el nostre cos provocant una sobrecàrrega.

El nostre cos està format per dues meitats o hemicossos separats per la columna vertebral. Qualsevol problema de de desajust en un d’ells por provocar una resposta anòmala en l’hemicòs contrari(contractura muscular).

Així com la càrrega de forma incorrecta afectarà de diferent manera als dos costats del nostre cos. Per tant haurem de repartir la càrrega en parts iguals en els dos costats del nostre cos, per evitar així descompensacions o postures forçades.

Higiene postural: postures bàsiques per estalviar-se mals d’esquena

Tot seguit apuntem diferents postures que permeten compensar el nostre cos:

Decúbit supi (boca amunt):

Posem coixí a la zona cervical i sota els genolls mantenint així un recolzament perfecte de la zona lumbar mantenint així la columna en línia recte.

Decúbit lateral ( de costat):

Situem coixí en la zona cervical. El genoll de sota flexionat i el de sobre estirat o amb els dos flexionats (en aquest cas posarem un coixí entre els dos genolls). El braç que es recolza en flexió sota el coixí i el braç de sobre estirat al llarg del cos.

Sedestació (assegut):

Amb les cames en angle recte i els braços recolzats a la taula o als recolza mans de la cadira. Els peus tenen que estar en contacte amb el terra. L’esquena ha d’estar amb contacte amb el respaldo de la cadira, sobretot la regió lumbar.

Bipedestació (de peu):

Evitar sobretot els períodes llargs de bipedestació estàtica procurant tenir un peu a terra i l’altre sobre una estructura uns centimentros més alt. Anirem canviant de peu al pas del temps. Aquesta posició ens evitarà l’acumul de tensió en la zona lumbar. Evitarem tenir els peus junts.

Higiene postural al aixecar el pes de terra

Haurem d’agafar la càrrega amb els genolls flexionats i l’esquena recta evitant així que les forces es centrin en la zona lumbar. Ens aixecarem poc a poc estirant les cames i fent el mínim esforç amb l’esquena.

Això també ho aplicarem en les feines de la vida quotidiana en les quals es necessiti aquesta posició.

Fisioteràpia, la proposta de Physios per a tractar el mal d’esquena

Si t’apareix la simptomatologia del mal d’esquena, convé començar per ajustar hàbits amb higiene postural. Si és persistent, seria convenient fer una visita al metge de capçalera o venir a fer un tractament de fisioteràpia. A Physios fisioteràpia de Mataró, farem una bona exploració corporal, tant estàtica com dinàmica, valorarem cada cas i pautarem al tractament més adequat, ja sigui amb una pauta d’exercicis, amb estiraments, teràpia manual o canvis d’hàbits.

Cal analitzar si els símptomes que hem descrit es combinen amb d’altres que tinguin diferents orígens. Per aquest motiu recomanem una primera consulta per determinar l’abast, origen i les Mesures o Tractament treure a cabo.

Consulta’ns sense compromís al telèfon 93513 67 40 o bé per Formulari

També us oferim diferents especialitats complementàries a la fisioteràpia, amb la coordinació amb equips mèdics en cas que sigui necessari, per a poder aportar un millor servei i tractament als dolors i malalties dels nostres pacients.