El dolor és la raó per la qual encara vivim, ja que és la única via de protecció que té ell nostre sistema nerviós per protegir el nostre cos del entorn.

Dolor lumbar Physios

Deixant de banda les lesions traumàtiques, el dolor crònic es dona principalment per lesions posturals, funcionals i per micro-traumatismes per sobrecarrega les quals causen dolor a l’estructura anatòmica (com a resposta s’origina una inflamació en la mateixa estructura i això provoca el dolor).

Principals factors del dolor crònic

Els factors principals del dolor crònic són inicialment el que denominem com: esforç-dolor-espasme-adaptació, el gènere, disminució dels nivells de plasma de la serotonina i la isquèmia muscular.

L’esforç-espasme-dolor-adaptació s’origina per activitats de la vida quotidiana, i sobretot en moments de postures estàtiques o dinàmiques inadequades.

Fisiologia del dolor crònic

Fisiològicament quan fem quelcom que demana un esforç inadequat els nociceptors d’aquesta o aquestes estructures envien senyals doloroses el que causa un espasme muscular que amb el temps pot causar punts gatells o compensacions posturals per evitar el dolor, però al mateix temps bio-mecànicament incorrectes. Aquests canvis biomecànics a la llarga causaran lesions articulars o òssies empitjorant cada vegada més el dolor fent així més difícil el tractament adequat pel metge, arribant així a un llarg procés de rehabilitació física.

Dèficit de serotonina

Hem de tenir en compte que aquella persona que tingui un dèficit de serotonina indirectament patiria de tensions musculars recurrents i en la majoria dels casos dolor crònic.

Altres Factors de dolor crònic

Finalment un dels altres factors determinants són els nivells de ATP, si un múscul o grup muscular presenta cert grau d’isquèmia s’alterarà la funció normal de la bomba sodi-potassi i degut això la persona presentarà cansament, debilitat muscular, rampes…al llarg del temps tot això es combinarà en el que fins ara hem anat descrivint, un dolor crònic.

Fisioteràpia, la proposta de Physios per tractar el dolor crònic

Si t’apareix la simptomatologia del dolor crònic, seria convenient fer una visita al metge de capçalera o venir a tractament de fisioteràpia. A Physios fisioteràpia de Mataró, farem una bona exploració corporal, tant estàtica com dinàmica, valorarem cada cas i pautarem el tractament més adient, ja sigui amb una pauta d’exercicis, amb estiraments, teràpia manual o canvis d’hàbits.

Cal analitzar si els símptomes que hem descrit es combinen amb d’altres que tinguin a diferents orígens. Per aquest motiu recomanem una primera consulta per determinar-ne l’abast, origen i les mesures o tractament a dur a terme.

Consulta’ns sense compromís al telèfon 93 513 67 40 o bé per Formulari

També us oferim diferents especialitats complementàries a la fisioteràpia, amb la coordinació amb equips mèdics en el cas que sigui necessari, per poder aportar un millor servei i tractament als dolors i malalties dels nostres pacients.