El Drenatge Linfàtic Manual com a tractament del linfedema post mastectomía

Linfedema post cáncer de mama

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones dels països desenvolupats. El seu tractament en un 25-35% dels casos produeix limfedema com a efecte crònic secundari.

Si en la intervenció quirúrgica per extirpar el tumor de la zona mamària, també cal eliminar els ganglis axil·lars la prevalença de patir limfedema augmenta. Encara més si posteriorment s’administra radioteràpia.

El limfedema és una inflamació dels braços o les cames a causa d’un bloqueig en el sistema limfàtic, una acumulació de líquid intercel·lular present entre la pell i el pla muscular. La identificació i tractament del limfedema de forma precoç ajuda a obtenir millors i més ràpids resultats, però en el cas que no sigui així, el tractament també pot ajudar.

Per tot això, en Physios, centre de fisioteràpia i recuperació, comptem amb una professional especialitzada en drenatge limfàtic des de fa més de 25 anys. Membre important de l’equip que treballa conjuntament amb la resta de professionals per ajudar a controlar la inflamació i assolir els seus objectius: la màxima funcionalitat i qualitat de vida.

Realitzarà una història clínica, valorarà l’estat de les parts afectades i pautarà el tractament més adequat, que sovint inclou:
– Drenatge limfàtic manual
– Embenat compressiu
– Embenat neuromuscular
– Programa d’exercicis específics
– Hàbits higiènic-sanitaris adequats
– Consells i recomanacions
– Seguiment regular de l’evolució el pacient

DLM Physios      DLM Physios 1      Kinesio tape Physios

En conclusió: el tractament del limfedema post mastectomia serà individualitzat i considerat a llarg termini. Basat en un projecte multidisciplinari, amb elements imprescindibles com el diagnòstic precoç i el tractament descongestiu.

Aconseguirem reduir l’edema entre el 50% i el 1oo% segons el grau d’evolució. Les mesures de contenció aplicades posteriorment al tractament mantindran la reducció aconseguida en el mateix i l’associació d’altres mesures terapèutiques com ara els exercicis específics, els fàrmacs, la dieta …. ajudaran a l’obtenció de millors resultats.

Si creus que pateixes aquesta afectació, no dubtis a trucar-nos o omplir el nostre formulari per concertar una visita, Physios, centre de fisioteràpia i recuperació et pot ajudar.

Aprofita l’oferta del 30% de descompte en la primera visita.