Fisioteràpia en la Tercera Edat

La Fisioteràpia a la tercera edat està centrada no només en l’aspecte terapèutic sinó també en la prevenció i l’orientació d’una millora en la qualitat de vida.

Aquests tractaments estan dirigits a persones des de els 60 anys cap endavant. Els tres factors més importants dins d ela fisioteràpia en aquesta edat són:

  1. La fisioteràpia preventiva
  2. La fisioteràpia diagnòstica
  3. La fisioteràpia tradicional (Recuperació)

Amb aquest tipus de pacients ens haurem d’adaptar a les seves necessitats tant físiques com psíquiques.

En definitiva el que vol aconseguir el fisioterapeuta es mantenir el grau de mobilitat i independència de la persona.